Společenská odpovědnost

Hliníkové plechovky jsou nejvíce recyklovaný druh nápojového balení na světě.

Recyklace snižuje negativní dopad na životní prostředí, šetří energii i suroviny. Při použití recyklovaného hliníku se dosahuje 95% úspory energie oproti použití nerecyklovaného hliníkového materiálu. Pro životní prostředí má tak opodstatněný význam každá recyklovaná plechovka.

Stejně jako recyklace jakéhokoli materiálu, tak i recyklace hliníku přináší významné úspory emisí CO2.

Každá tuna recyklovaných nápojových plechovek snižuje množství vypouštěných emisí CO2 o 10 tun. Od roku 1997 se energetická potřeba na výrobu 1 tuny nápojových plechovek snížila o 53 % a nadále by se měla snižovat.

Našim cílem je snížit dopad na životní prostředí a vyrábět hliníkové obaly, které jsou v průběhu celého svého životního cyklu šetrné k životnímu prostředí.

Usilujeme o neustálé vylepšování hlavních čtyř faktorů, které ovlivňují uhlíkovou stopu našich hliníkových obalů - snižování hmotnosti plechovek a lahví, zvyšování podílu recyklovaného materiálu, snižování množství generovaných emisí CO2 a spotřebované energie během výroby.

Zavázali jsme se, že do roku 2020 snížíme spotřebu vody, elektrické energie a plynu, spotřebu těkavých organických látek a v neposlední řadě dosáhneme nulového množství skládkového odpadu.

Výroba hliníkových plechovek a lahví vyžaduje značné množství energie, což negativně působí na přírodu. My však děláme vše pro to, aby naše výroba byla co nejekologičtější a uhlíková stopa co nejmenší.

Fakta o hliníku


Proč hliníková plechovka?

Nápojové plechovky jsou díky svým příznivým vlastnostem jedním z nejoblíbenějších obalových materiálů. Dokonale chrání svůj obsah, snadno se s nimi manipuluje a v neposlední řadě dokážou uchovávat teplotu chladného nápoje mnohem déle než jiné obalové materiály. Průlomovým obdobím se stala polovina minulého století, kdy se plechovky začaly vyrábět z hliníku, staly se lehčími a začaly dobývat trh. Dnešní plechovka váží méně než 12g a její stěna není silnější než lidský vlas.

V porovnání s ostatními obalovými materiály je plechovka 100% recyklovatelná a donekonečna použitelná bez zhoršení kvality. Sběr a recyklace použitých hliníkových nápojových plechovek se pohybuje na rekordní úrovni a tím se řadí mezi nejrecyklovanější nápojový obal na světě.

Metal Forever CZECH_KOV_BLK


Etický kodex

Ball Business Ethics Code of Conduct uplatňuje firemní hodnoty na každodenní obchodní situace, kterým čelíme po celém světě. Jako zaměstnanci společnosti Ball jsme zavázáni řešit veškeré obchodní záležitosti na základě vysokých etických standardů a v souladu se všemi zákony, pravidly, předpisy a zásadami společnosti.

Otevřít etický kodex (PDF, 20 MB)

Domníváme se, že dodržování předpisů znamená více než jen pouhé dodržování zákonů a že integrita a etické chování jsou stejně tak důležité.

Ekokom

Úspora emisí za rok 2018

Společnost Ball je akcionářem společnosti Ekokom, která provozuje systém sběru a recyklace obalových odpadů.

Certifikát úspory emisí za rok 2017.

Certifikát úspory emisí za rok 2016.

www.ekokom.cz