Naše vize a hodnoty

Víme, kdo jsme.

Jsme hrdí na naše lidi, naši kulturu a naši schopnost přinést hodnotu všem zúčastněným stranám. Ačkoliv pracujeme pro zákazníky po celém světe, podporujeme a zahrnujeme různorodé myšlenky, obchodní činnosti, lokality i jazyky, tak společně všichni tvoříme jedinou společnost. Víme, že jako celek jsme daleko silnější než jako souhrn jednotlivých částí.

Naše vize se nám daří plnit především díky hodnotám, které všichni uznáváme:

  • Naprostá integrita
  • Úzký vztah s našimi zákazníky
  • Participativní přístup
  • Zaměření na detaily
  • Inovativnost

company-joinus

Víme, kam směřujeme.

Chceme být nejlepší ve všem, co děláme, a proto trvale usilujeme o dokonalost, a to na základě naší strategie:

  • Maximalizace hodnoty v našich stávajících podnicích
  • Rozšiřování o nové produkty a dovednosti
  • Spojení naší společnosti se správnými zákazníky a trhy
  • Rozšiřování naší geografické působnosti
  • Využívání našeho know-how a technologických znalostí pro zajištění konkurenční výhody

Víme, co je důležité.

Víme, že k dosažení svých cílů musíme přinášet vynikající výsledky zejména v oblastech:

Zaměření na zákazníka
Společně usilujeme o to, aby nás každý klíčový zákazník vnímal jako strategického partnera.

Provozní dokonalost
Pokud jde o náklady, kvalitu a služby, tak cílíme na zajištění maximální konkurenceschopnosti na všech trzích, na kterých působíme, a to trvalým úsilím o efektivnost všech našich procesů.

Udržitelnost
K dosažení většího dlouhodobého úspěchu se snažíme efektivně vyvážit naše ekonomické, environmentální a sociální vlivy.

Inovace a obchodní rozvoj
Základem obchodního rozvoje společnosti je umět dokonale rozpoznat a podněcovat profitabilní růst.

Lidé a prostředí
Máme k dispozici nejlepší lidské zdroje, díky kterým všem zaměstnancům poskytujeme podporu pro rozvoj, odměny a možnosti růstu.